Тип ValueDataSet является абстрактным типом. Тип ValueDataSet является базовым для типов ValueTable и ValueTree.

Иерархия типов: ValueBase ValueDataSet

<xs:complexType name="ValueDataSet" abstract="true">
	<xs:complexContent>
		<xs:extension base="brom:ValueBase">
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Column" type="brom:DataTableColumn" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
				<xs:element name="Row" type="brom:DataTableRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			</xs:sequence>
		</xs:extension>
	</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DataTableColumn">
	<xs:attribute name="Name" type="brom:PropertyName" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="DataTableRow">
	<xs:sequence>
		<xs:element name="Property" type="brom:ValueBase" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		<xs:element name="Row" type="brom:DataTableRow" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
	</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="ValueBase" abstract="true">
	<xs:attribute name="Name" type="brom:PropertyName"/>
</xs:complexType>